Τοπογραφικές

A/AΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣΕΡΓΟΔΟΤΗΣΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΙΔΙΟΤΗΤΑΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣΔΕΙΓΜΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
1ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ1992ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.054.292,00€2.934,70€2.934,70€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
2ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Ο.Τ. ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΓΑΝΑ1994ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ4.079,23€4.079,23€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
3ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΜΑΡΑ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1995ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.269.699,00€10.946,44€3.822,69€ΑΝΑΔΟΧΟΣ33.33%
4ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1996ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.340.719,00€85.885,59€6.842,87€ΑΝΑΔΟΧΟΣ7.96%
5ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ1997Ο.Κ.Χ.Ε.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ293.470,28€2.934,70€ΑΝΑΔΟΧΟΣ1%
6ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΣΤΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ1997ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ39.618,48€11.738,81€ΑΝΑΔΟΧΟΣ29.26%topo_cat16_img_6.jpg
7ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΠΟΥ ΕΡΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Ή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ1998ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ880.410,85€7.431,67€7.431,67€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
8ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΤΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (α φάση) ΟΡΙΖΟΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ1998κ/ξ Β.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ-Μ.ΜΟΡΦΗ ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ-ΔΙΟΝ.ΜΟΡΦΗΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ4.402,05€4.402,05€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%topo_cat16_img_8.jpg
9ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ1998ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.434,04€2.434,04€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
10ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ1999ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ9.635,74€9.635,74€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
11ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ1998ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ1.245,78€1.245,78€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
12ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΤΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (β φάση) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ2000κ/ξ ΓΑΡΔΕΛΗΣ Δ. Γ.ΒΟΥΤΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ5.869,40€5.869,40€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%topo_cat16_img_12.jpg
13ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ2000Σ.ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ391.401,11€8.804,00€ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ2.25%topo_cat16_img_13.png
14EKΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ2000ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ4.974,07€4.974,07€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
15ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΑΓΑΝΑ2000ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.934,70€2.934,70€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
16ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ XAΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΑΝΑ2000ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.054,29€2.054,29€ΑΝΑΔΟΧΟΣ100%
17ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)2002ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ7.233,90€7.233,90€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
18ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ-ΛΑΓΑΝΑ2002ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.487,00€2.487,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
19ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑ0 (τοπογραφικά)2003ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΑΝΑΔΟΧΟΣ
2011η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΛΥΚΩΝ2003ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ66.101,69€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_20.png
21ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΡΓΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ.2003ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ9.438,00€9.438,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_21.jpg
22ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Δ. ΦΙΟΛΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 2004ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_22.jpg
23ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ2004ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Σ.Α.Ζ.) Α.Ε.16.515,00€16.515,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
24ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ2004ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ8.195,84€8.195,64€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_24.png
25ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΦΙΟΛΙΤΙΟΥ» 2007ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ22.000,00€11.000,00€ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ50%
26ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΙΚΑ» 2007ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΕΡΗΣ22.000,00€11.000,00€ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ50%
27ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ (ΑΠΟΦ. Γ.Γ. Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘ. 8652 /21.07.2005 Φ.Ε.Κ. 974/ Δ'/12.09.2005)2008ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ5.000,00€5.000,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_27.jpg
28ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΓ. ΣΩΣΤΗ2008ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ8.000,00€8.000,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_28.jpg
29ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΤΣΙΛΙΒΗ» Δ.Δ ΠΛΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ 2008ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ11.680,00€11.680,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
30ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Δ.Δ ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ2008ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ6.000,00€6.000,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
31ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΤΟΥ Δ.Δ ΚΥΨΕΛΗΣ 2008ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ6.000,00€6.000,00€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
32ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ2009ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝΒΕΒΑΙΩΣΗ7.915,65€7.915,65€ΑΝΑΔΟΧΟΣ
33ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)2009ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝΒΕΒΑΙΩΣΗ7.855,72€7.855,72€ΑΝΑΔΟΧΟΣtopo_cat16_img_33.jpg

 

Βρείτε μας στον Χάρτη

contentmap_module

Ενημερωτικά Δελτία

© 2014 energybuild.gr | All Rights Reserved.