Παροχή Συμβουλών

Το γραφείο μας έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες σε διάφορες μελέτες που έχουν ανατεθεί σε συνάδελφους ανάδοχους μελετητές είτε σε συνεργάτες

Η συμβολή μας αναλύεται στην διαδικασία σύνταξης φακέλου έργου, στην διαδικασία σύνταξης φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμμετοχή στην σύνταξη του φακέλου παραδοτέων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης 

Βρείτε μας στον Χάρτη

contentmap_module

Ενημερωτικά Δελτία

© 2014 energybuild.gr | All Rights Reserved.