ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την από 09.01.2012 υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για όλες τις περιπτώσεις νέων συμβάσεων μίσθωσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών

H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων και τη διευκόλυνση της λειτουργίας των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., καθώς από τις 9 Ιανουαρίου 2012 η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) ισχύει πλέον και για τις περιπτώσεις νέων συμβάσεων μίσθωσης μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων ή τμημάτων αυτών, άνω των πενήντα (50) τ.μ., που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε νέα μίσθωση κτιρίου ή τμήματος αυτού, η οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.

Κέλυφος... οικονομίας!

Κέλυφος... οικονομίας!

Τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης προσφέρουν σημαντική ενεργειακή βελτίωση σε ένα κτίριο, εξοικονομώντας ενέργεια ακόμη και κατά 35% στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας των κτιρίων.

Μία από τις πλέον ανεπτυγμένες τεχνολογικά επιλογές θερμομόνωσης στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, είναι και τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης, (ΣΣΕΘ), τα οποία στην ουσία αποτελούν την εξωτερική θερμομόνωση ενός κτιριακού περιβλήματος με τη χρήση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα και σοβάδων κάλυψης λεπτής στρώσης.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί επιβεβλημένη λύση, καθώς προσφέρει ενεργειακή αναβάθμιση όχι μόνο σε νέες, αλλά και σε παλιές κατασκευές, όπου η αναδρομική θερμομόνωση παρέχει εξάλειψη των θερμογεφυρών και εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει το 35%. Ταυτόχρονα δε, διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο, τις όποιες αλλαγές - αντικαταστάσεις γίνονται στα συστήματα θέρμανσης ή και ψύξης για λόγους οικονομίας χρήσης.

Βρείτε μας στον Χάρτη

contentmap_module

Ενημερωτικά Δελτία

© 2014 energybuild.gr | All Rights Reserved.